Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Finns det saker på jobbet alla känner till, men ingen pratar om? Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips.

Fem områden

Börja med att få en inblick i vad aktiva åtgärder handlar om. Du får också tips på frågor för att komma igång inom de områden som omfattas. Starta här.

Fyra steg

 Arbetet ska ske i fyra steg och i samverkan med arbetstagarna. Ta del av konkreta råd och vägledning i hur du kan göra och vad du ska dokumentera.

Exempel – så gjorde vi

Låt dig inspireras av andras utmaningar, lösningar och lärdomar i arbetet med aktiva åtgärder. Exemplen är fiktiva men de utgår ifrån verkliga erfarenheter.