Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Öka medvetenheten

– I spåren av #metoo-uppropen insåg vi att det var dags att agera för att förändra de exkluderande normer och beteenden som finns överallt i arbetslivet, säger HR-chefen på ett företag med 600 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Metoo var en väckarklocka för oss men det räcker inte att veta vad man ska göra om någon blir utsatt för sexuella trakasserier. Vi behövde bli medvetna om exkluderande normer och beteenden som finns överallt i samhället och som kan innebära en risk för diskriminering på jobbet.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi tog fram ett verktyg med övningar (enskilt och i grupp) för alla anställda. Övningarna syftar till att synliggöra normer, beteenden och arbetssätt som kan leda till diskriminering. Vi tog även fram en kortlek med kunskaps- och reflektionsfrågor. Vid varje arbetsplatsträff drar vi ett kort som vi diskuterar.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Alla dryga 600 anställda har genomfört övningarna. Resultatet i en uppföljande enkät visar att åtgärderna fungerat som en ögonöppnare och lett till en ökad medvetenhet för frågorna. En lärdom är att ledningens förhållningssätt är avgörande och att det gäller att hålla frågorna levande i hela organisationen.