Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Sexuella trakasserier

– Vi satte in mer personal under nattpassen för att minska risken för sexuella trakasserier, säger HR-chefen på ett landsting med 5000 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi upptäckte att många kvinnor undvek att söka jobb med nattskift. När vi undersökte varför uppgav flera att de var rädda för att utsättas för sexuella trakasserier. I vår medarbetarundersökning kom det fram att många inte kände till våra riktlinjer och rutiner mot trakasserier.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– För att öka tryggheten på nattpassen satte vi in mer personal, så att det minst är tre personer på varje pass. En annan åtgärd var att informera all personal om våra riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Att sätta in mer personal var en direkt åtgärd för att undanröja risken för sexuella trakasserier under nattpassen. En lärdom var också att det inte räcker att ha riktlinjer och rutiner som uppfyller lagens krav om de inte är väl kända bland medarbetarna.