Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Upptäcka hinder

– Medarbetarna upptäckte hinder och risker som vi hade missat, säger mångfaldschefen på ett globalt företag med 33 000 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– För oss var det viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med att upptäcka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Samtidigt var det svårt att få igång ett samtal om risker och hinder (som har en negativ laddning i sig).


Varför fem områden

Lösning/åtgärd

 – Vi erbjöd alla anställda att vara med i arbetet. De som ville engagera sig fick ingå i grupper och hjälpa oss att lyfta utmaningar och hinder utifrån olika perspektiv i vardagen. Det kunde till exempel handla om hinder för personer med funktionsnedsättning eller risker för diskriminering av hbtq-personer.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Medarbetarna upptäckte hinder som vi inte hade tänkt på, till exempel uppmärksammade de oss på att vi inte hade några könsneutrala toaletter och att mikrovågsugnarna inte satt på en höjd som fungerade för alla. Det var enkelt åtgärdat men något som vi hade missat. Vi fortsätter nu att se över våra lokaler och vårt intranät för att vi ska få en verksamhet utan hinder. Arbetet görs givetvis i samverkan med facket.