Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Kompetensutveckling – exempel

– Vi insåg att vår prioritering av unga kunde leda till diskriminering, säger en HR-partner på ett företag med 500 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi upptäckte att vi främst lät de unga få kompetensutveckling, vilket i sin tur ledde till bättre karriärmöjligheter för de yngre och riskerade att diskriminera andra åldersgrupper.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi tog fram en policy där det tydligt framgår att alla ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling och att det är behoven i verksamheten som avgör vem som ska få utbilda sig.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Vid uppföljningen kunde vi inte längre se några skillnader mellan olika grupper i fråga om vilka som fått tillgång till kompetensutveckling.