Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Löner och anställningsvillkor – exempel

– Vi tog fram en lönepolicy och tydliga lönekriterier för att komma till rätta med ojämlika villkor, säger HR-chefen på ett företag med 1000 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi upptäckte att mansdominerade yrkesgrupper generellt sett hade bättre anställningsvillkor och förmåner än de kvinnodominerade.


Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi har sett över våra anställningsvillkor och praxis om löneförmåner så att de inte riskerar att diskriminera någon. Vi har även tagit fram en lönepolicy och tydliga lönekriterier.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Vi undanröjde en risk för könsdiskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera.