Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Artifiell intelligens (AI)

– Det finns en risk för diskriminering när man använder en automatisk urvalsprocess. Det är viktigt att vara medveten om det och vidta åtgärder, säger HR-chefen på ett företag med 5000 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi upptäckte att det kunde finnas en risk för diskriminering när ett av de rekryteringsföretag vi anlitar använder sig av artificiell intelligens (AI) för automatiskt beslutsfattande i urvalsprocessen. Som arbetsgivare bär vi det fulla ansvaret för eventuell diskriminering trots att det handlar om en av våra underleverantörer.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi kartlade var automatiskt beslutsfattande förekom och ställde krav på rekryteringsföretaget att de skulle redovisa de algoritmer och parametrar som används vid urval och analysera detta ur ett diskrimineringsperspektiv.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Arbetet ledde till en större medvetenhet om hur vanligt det är med automatiska urvalsprocesser vid rekrytering. Vi har reviderat vår mall för kravspecificering som vi använder när vi upphandlar rekryteringstjänster.

Nu följer vi utvecklingen på området och känner oss tryggare i att vi inte diskriminerar någon som söker jobb hos oss.