Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Att få fler kvinnor bland de sökande

– Vi har börjat synas i nya forum för att nå fler kvinnor med ingenjörsexamen, säger en avdelningschef på ett teknikföretag med 800 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi verkar i en mansdominerad bransch och skulle vilja öka antalet kvinnor bland de sökande, även till ledande positioner. Numera tar fler kvinnor ingenjörsexamen, men många nyutexaminerade känner inte till vår verksamhet.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi har sett över och ändrat i våra anställningsannonser och de kanaler vi använder för annonsering. Vi har medverkat på rekryteringsmässor bland annat i samarbete med universiteten för att nå nyutexaminerade ingenjörer.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

–Det gäller att hitta rätt forum och tilltal för att nå ut till en bredare målgrupp. Nu har vi fått ett ökat antal kvinnor bland de sökande till våra tjänster.