Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering
Stäng

Kompetens­utveckling och utbildning

Situation 1

Vad ska du som arbetsgivare tänka på vid kompetensutveckling?

Du som arbetsgivare bör se till att alla anställda har likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling oavsett till exempel kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. Att neka en arbetstagare utbildning med hänvisning till en längre frånvaro kan medföra risker för diskriminering om frånvaron har en koppling till någon diskrimineringsgrund eller till föräldraledighet.

Hur säkerställer ni att alla anställda har likvärdiga möjligheter till utbildning eller kompetensutveckling?