Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Fem områden – introduktion

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fem områden och tre särskilda uppgifter. Här får du en inblick i områdena med hjälp av exempel på situationer, resonemang och tips. Du får också veta vad de särskilda uppgifterna innebär.

Varför fem områden

Varför fem områden?

Arbetet med aktiva åtgärder ska enligt lagen omfatta fem områden. De fem områdena rymmer många viktiga frågor som påverkar oss och våra möjligheter på jobbet. Här får du en inblick i vad arbetet handlar om på varje område.

Varför fem områden

Vad hittar du här?

Exempel på situationer där det kan finnas risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Därefter får du tips på hur du kan arbeta i fyra steg inom varje område. Du får också veta vad de särskilda uppgifterna handlar om.

Varför fem områden

Vad ska jag göra?

Ta del av exemplen och resonemangen för att få en inblick i vad aktiva åtgärder handlar om. Diskutera frågeställningarna med dina kollegor. Hur ser det ut i din verksamhet och vad behöver ni göra för att komma vidare? Klicka på det område i menyn som du vill lära dig mer om.