Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering
Stäng

Steg 2: Analysera orsaker

Man håller sig om hakan och ser fundersam ut

Varför ska vi analysera?

För att förstå orsakerna till resultatet av undersökningen i steg 1 och komma fram till vilka åtgärder som är mest effektiva och rimliga att vidta.

Analysens omfattning beror i stor utsträckning på verksamhetens typ och storlek. En välgjord analys pekar på vilka åtgärder som ni kan behöva vidta.

Det är viktigt att ledningen står bakom analysen.