Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Vad beror risker eller hinder på?

Man håller sig om hakan och ser fundersam ut

Exempel på frågor vid analysen

Analysen är kärnan i aktiva åtgärder. Klicka på plustecknet för att få mer tips på frågor att ställa under analysen.

Har vi tillräckligt med kunskap om risker och hinder eller behövs mer underlag? Behöver vi få mer kunskap för att förstå vad som ligger bakom de risker och hinder som vi upptäckt? Kan det finnas liknande risker i andra situationer? Finns det några mönster?

För att komma åt grundorsaken eller mekanismerna bakom risker och hinder behöver vi ha ett öppet förhållningssätt och undvika att dra för snabba slutsatser. Det kan vara bra att involvera flera personer som kan se det utifrån olika perspektiv.

Har vi kunskap om alla sju diskrimineringsgrunder? Känner vi till vanliga risker och hinder som ofta leder till att människor diskrimineras? Behöver vi mer kunskap?

Det är inte alltid lätt att veta vilka åtgärder som leder till att man kommer till rätta med risker och hinder. Har vi tillräckligt med kunskap för att veta vilka åtgärder som är effektiva? Kan vi få inspiration och tips från andra arbetsgivare?