Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Bra att veta i steg 3 – åtgärda

Kvinna vid bordet i samtal med andra

Kom-ihåg-lista

  • Åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt.
  • Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. Vad som är skäligt kan vara olika från fall till fall – det beror på vilka behov som finns på arbetsplatsen. Bedömningen ska göras med hänsyn till förutsättningar, resurser och andra omständigheter i verksamheten.
  • Identifierade problem får inte lämnas helt utan åtgärd och att de åtgärder som genomförs får inte heller får vara betydelselösa.
  • Om undersökningen inte visar på några risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter, behöver du inte vidta några åtgärder.