Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Planera åtgärder

Kvinna vid bordet i samtal med andra


Tänk igenom åtgärderna

Klicka på plustecknet för att få fler tips på frågor att ställa under planeringen.

Räcker det med en åtgärd för att komma till rätta med en risk eller ett hinder? Eller behövs det flera?

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret, men vem är utsedd som ansvarig för att rent praktiskt genomföra åtgärderna?

Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Går det att följa upp och utvärdera resultatet på sikt?