Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Resultat av åtgärder

Penna ligger på kalenderbok

Vad har åtgärderna lett till?

Utvärdera och följ upp om åtgärderna har lett till önskat resultat eller om ni behöver göra något mer.

Exempel på frågor:

  • Har vi åstadkommit det vi ville genom de åtgärder som vi har genomfört?
  • Har vi undanröjt de risker och hinder som vi identifierade i undersökningen och analysen?
  • Har vi genomfört alla åtgärder som vi beslutade om?
  • Fick åtgärderna avsedd effekt?
  • Var det några åtgärder som fungerade mindre bra?
  • Behövs andra eller fler åtgärder?