Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering
Stäng

Fyra steg – introduktion

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka, arbeta systematiskt i fyra steg och dokumentera arbetet. Här får du vägledning i hur ni kan bedriva arbetet och vad som ska dokumenteras.

Varför fyra steg?

Att arbeta systematiskt och stegvis är en förutsättning för all framgångsrik verksamhetsutveckling. Aktiva åtgärder kan vid behov samordnas med annat arbete förutsatt att kraven i diskrimineringslagen följs.

Vad hittar du här?

Vägledning i arbetet och tips med exempel på hur du kan göra i varje steg. Du får också veta vad du ska dokumentera och hur samverkan med arbetstagarna kan gå till.

Vad ska jag göra?

Klicka på rubrikerna i menyn för att få tips och vägledning om hur ni kan arbeta i varje steg. Kom ihåg att genomföra arbetet inom alla fem områden och att inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder.